Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Allah

Sekali lagi Aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lobang jarum dari pada seorang  kaya masuk ke dalam Kerajaan Allah.”  Matius 19:24

Jika seekor unta tidak mungkin masuk ke lubang jarum, maka orang kaya mustahil masuk ke dalam Kerajaan Allah. Mustahil.

Itulah kesimpulan logis jika kita menerima perkataan Alkitab apa adanya.

Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata: “Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?” Matius 19:25

Tidak masuk akal. Dengan mengajarkan bahwa lebih mudah unta masuk ke lobang jarum, itu artinya Yesus mengajarkan: mustahil ada orang kaya yang dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah. Lalu siapa yang dapat diselamatkan?

Yesus memandang mereka dan berkata: “Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin.” Matius 19:26

Manusia memang tidak mungkin diselamatkan. Usaha manusia idak cukup buat menyelamatkan dirinya sendiri. Iman manusia tidak cukup berharga untuk ditukar dengan keselamatan. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah.

Bagi Allah segala sesuatu mungkin.

Lanjutkan membaca Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Allah

Kehendak Bebas Manusia

Dengan kehendak bebas, setiap manusia dapat memilih untuk menerima atau menolak keselamatan. Jika menerima pasti masuk sorga, jika menolak pasti disiksa di dalam api neraka untuk selama-lamanya. Kalimat pembodohan seperti itu adalah dongeng turun-temurun yang bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus.

Allah memang memberi kehendak bebas kepada manusia. Tetapi kehendak bebas manusia hanya berguna di dalam batas-batas yang telah ditentukan-Nya.

Domba dilahirkan oleh domba. Kambing dilahirkan oleh kambing. Jika hendak menjadi domba maka kambing harus dilahirkan kembali sebagai domba.

Urusan ‘dilahirkan’ mustahil terjadi karena pilihan kehendak bebas manusia. Lanjutkan membaca Kehendak Bebas Manusia

Maut Bagi Semua

Tetapi Dia, yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah dari pada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi SEMUA manusia. Ibrani 2:9

Oleh karena kasih karunia Allah bagi semua orang maka Dia mengalami maut bagi semua manusia.  Yesus menyerahkan diri-Nya menjadi tebusan bagi semua orang.  Semua yang telah ditebus sudah pasti menjadi hak sang penebus.

Seandainya ada seseorang membeli 100  potong rendang dan telah melunasi pembayaran, namun hanya mendapatkan 4 potong rendang; tetapi kemudian diam saja sambil menangis, maka ada kemungkinan orang tersebut adalah orang tolol!

Membayar untuk semua maka berhak mendapatkan semua. Apa yang telah dibayar lunas adalah milik dari yang telah membayar lunas.

Dia telah menyerahkan diri-Nya menjadi tebusan bagi semua orang. Dia mengalami maut bagi semua manusia. Harga telah lunas dibayar. Tentu yang diperoleh-Nya adalah SEMUA manusia! Lanjutkan membaca Maut Bagi Semua

Semua Orang Datang Kepada-Ku

Dengarlah perkataan Yesus sendiri dan percayalah!

“..dan Aku, apabila Aku ditinggikan dari bumi, Aku akan menarik SEMUA orang datang kepada-Ku.” Yohanes 12:32

Yesus menyatakan, Dia akan menarik semua orang datang kepada-Nya. Tidak ada satu orangpun yang akan dibuang-Nya.

Semua yang diberikan Bapa kepada-Ku akan datang kepada-Ku, dan barangsiapa datang kepada-Ku, ia tidak akan Kubuang. Yohanes 6:37

Semua orang berarti: bukan hanya orang Kristen; bukan hanya sebagian orang;  bukan hanya yang percaya; bukan umat Nasrani saja; tetapi semua manusia, tanpa kecuali; semua adalah semua.

Di bukit Golgota, Allah membuktikan kasih-Nya. Dosa diampuni. Segala kesalahan dan kejahatan telah diampuni-Nya.  Lanjutkan membaca Semua Orang Datang Kepada-Ku

Keselamatan Berdasarkan Pengampunan Dosa

Yesus mengakui bahwa Yohanes Pembaptis adalah utusan yang mempersiapkan jalan bagi Dia dan meluruskan jalan-Nya. Dari semua manusia yang dilahirkan perempuan, tidak ada yang seorangpun yang lebih besar dari pada Yohanes Pembaptis.

Yohanes Pembaptis adalah nabi Allah Yang Mahatinggi.

untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, Lukas 1:77

Yohanes Pembaptis bernubuat bahwa Anak Domba Allah akan menghapus dosa dunia.  

Lanjutkan membaca Keselamatan Berdasarkan Pengampunan Dosa

Orang-Orang Pilihan Allah

Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah, yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Roma 8:33

Kitab Kejadian mencatat kisah Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Anak-anak manusia tidak punya pilihan selain harus lahir di negeri yang dinaungi maut. Hidup sementara di alam fana. Alam yang sesungguhnya adalah alam maut.

Kisah di Taman Eden seringkali dipahami secara negatif sebagai suatu kegagalan. Namun sesungguhnya apa yang terjadi hanyalah sebuah proses yang harus dilalui. Manusia mungkin gagal tetapi Allah mustahil gagal.

Allah tidak membuat rencana keji bagi manusia.

Berita Injil adalah kabar sukacita bagi semua manusia. Mereka yang telah menerima Injil hendaklah tidak berlaku picik dengan meninggikan dirinya sendiri diatas manusia-manusia lain dengan membual bahwa Allah hanya memilih sebagian manusia saja yaitu golongan mereka sendiri untuk diselamatkan.  Lanjutkan membaca Orang-Orang Pilihan Allah

Belas Kasihan-Nya Atas Semua

Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan belas kasihan-Nya atas mereka semua. Roma 11:32

TUHAN memilih Israel untuk menjadi bangsa pilihan. Ikatan perjanjian TUHAN  dengan Israel telah gagal. Hukum Taurat tidak berlaku lagi. Suatu perjanjian baru telah dimulai. Bangsa-bangsa yang dahulu tidak terpilih kini menerima pilihan kasih karunia.

Tidak ada seorangpun yang sanggup memperoleh keselamatan karena percaya atau karena melakukan sesuatu bagi Dia. Segala kesalehan manusia adalah seperti kain najis dihadapan-Nya. Tetapi Allah memberikan belas kasihan-Nya kepada semua.

Semua telah ditentukan-Nya dari semula untuk menjadi serupa dan segambar dengan-Nya.  Oleh kasih karunia-Nya maka semua orang telah dibenarkan.

Sekalipun semua manusia gagal namun Allah sanggup menunjukkan belas kasihan-Nya kepada mereka semua. Belas kasihan menang atas penghakiman.  Lanjutkan membaca Belas Kasihan-Nya Atas Semua

Ditentukan-Nya Dari Semula

Dan mereka yang ditentukan-Nya dari semula, mereka itu juga dipanggil-Nya. Dan mereka yang dipanggil-Nya, mereka itu juga dibenarkan-Nya. Dan mereka yang dibenarkan-Nya, mereka itu juga dimuliakan-Nya. Roma 8:30

Prasangka buruk tentang Allah dan ajaran tradisi membuat ayat tersebut ditafsirkan menjadi: Allah menentukan dari semula hanya sebagian kecil manusia yang akan diselamatkan.

Teori yang mengajarkan hanya sebagian manusia selama dan sebagian lainnya akan disiksa selama-lamanya adalah teori kejam.

Kunci untuk memahami ayat tersebut terletak pada fakta tentang siapa yang dibenarkan-Nya. Lanjutkan membaca Ditentukan-Nya Dari Semula

Juruselamat Semua Manusia

Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juruselamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. 1 Timotius 4:10-11

Umat Kristen yang mengakui Alkitab sebagai Kitab Suci tentu setuju dengan pernyataan tersebut. 

Allah menghendaki semua orang diselamatkan.  Kitab Roma mengajarkan bahwa semua orang telah dibenarkan.

Para rasul sepakat mengajarkan bahwa Allah adalah Juruselamat semua manusia. Lanjutkan membaca Juruselamat Semua Manusia

Dicampakkan Ke Dalam Api

Barangsiapa tidak tinggal di dalam Aku, ia dibuang ke luar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Yohanes 15:6

Manusia akan dibakar dalam api? Disiksa dengan cara dibakar selama-lamanya di neraka? Pasti bukan!   Lanjutkan membaca Dicampakkan Ke Dalam Api

Kuasa Perkataan Iman

Prinsip utama ajaran kuasa perkataan iman adalah kalau kita berkata mati maka kematian akan berkuasa. Kalau kita berkata hidup maka kehidupan akan berkuasa. Apapun yang kita ucapkan akan terjadi sesuai dengan iman kita.

Sayang sekali, meskipun enak didengar di telinga namun ajaran tersebut bertentangan dengan perkataan kebenaran.

Sekalipun engkau mempunyai iman yang sempurna untuk memindahkan gunung namun itu tidak akan pernah membuatmu menjadi manusia yang berguna. Perkataanmu itu sia-sia saja diucapkan.     Lanjutkan membaca Kuasa Perkataan Iman

Tidak Ada Perbedaan

Allah mengasihi kita sejak kita masih ada di dalam dosa.

Kebenaran Allah datang karena iman Yesus Kristus bagi semua orang. Bagi orang percaya juga tidak ada perbedaan karena semua orang telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh anugerah-Nya.

Semua oleh karena kasih-Nya. Tidak ada perbedaan.

Sekalipun ada orang Kristen yang hendak menyembunyikan kebenaran tersebut namun Kitab Suci umat Nasrani tidak menyembunyikannya. Lanjutkan membaca Tidak Ada Perbedaan

Juruselamat Dunia

Ribuan tahun lalu para gembala berjaga di padang pada waktu malam. Menunggu sunyi sambil duduk  dalam kegelapan seperti biasanya. Seorang malaikat Tuhan bersaksi tentang kelahiran Juruselamat dunia, Kristus Tuhan. Suatu tanda ajaib diberikan, bayi Yesus terbaring di dalam palungan.

Roh seperti merpati turun ke atas-Nya.  Kristus, Anak Allah diutus menjadi Juruselamat dunia. Kristus menyatakan kasih-Nya kepada dunia.  Bagi semua orang dan bagi yang percaya, Kristus adalah Juruselamat. Tidak ada perbedaan.

Kristus adalah Juruselamat dunia.  Lanjutkan membaca Juruselamat Dunia

Tebusan Bagi Semua

Allah adalah kasih. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan.

Ribuan tahun yang lalu, malaikat Gabriel diutus Allah berkunjung ke Nazaret, sebuah kota di Galilea, kepada Maria untuk memberitakan kelahiran Yesus.

Yohanes menyebut Yesus: Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia.

Yesus Kristus adalah tebusan bagi semua orang.  Lanjutkan membaca Tebusan Bagi Semua